Tedavi ve Eğitim PDF Yazdır e-Posta

Otistik çocukların eğitimi sadece okul ya da bireysel terapilerle sınırlı kalmayıp, yaşamının her alanında devam etmesi gereken yirmi dört saatlik bir süreçtir.

Otistik çocukların birbirlerinden farklı özellikleri olduğundan, her çocuğun eğitimi için o çocuğa özgü Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmalıdır.

Otizmin eğitim ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur:

“ EĞİTİME AİLENİN KATILIMINI” sağlamaktır. Ailenin BEP içersinde yer alması, eğitimde kullanılan yöntemleri öğrenmesi ve bunları gerektiği durumlarda kullanması çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Ailenin eğitime katılımı başka bir deyişle şarttır.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta eğitimin yoğun ve sürekli uygulanmasıdır. Eğitim programının ;

-  Otistik çocuklar için geliştirilmiş otizme özgü bir program olması,

-  Çocuğun bireysel özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olması,Çocuğun sadece yaşına değil, gelişim düzeyine uygun becerileri bulundurması,

-  Baştan belirlenmiş net hedeflerinin olması

-  Sonuçlarının ve hedefe ulaşılabilirliğin değerlendirilmesi

-  Belirli aralıklarla hedeflerin gereksinimlere göre uyarlanabilmesi, programın esnek ve yenileniyor olması

-  Yapılandırılmış olması, hem öğretilecek becerinin hem de öğretim yapılacak mekanın düzenlenmesi

-  Sistematik olması, beceri alt basamaklarını takip ederek öğretim yapılması

-  Akranlarıyla bir arada olduğu entegrasyon süreçleriyle tamamlanması oldukça önemlidir.

ÖZEL EĞİTİM

Otistik çocukların tam bağımsız olmaları, ya da en az bağımlı hale getirilebilmeleri için gerekli ve yaşına uygun özbakım, zihinsel, sosyal ve iletişim becerilerini kazanmaları için verilen eğitimdir.

Özel eğitim programı içersinde konuşma ve dil terapileri ile otistik özellikleri olan çocukların konuşma ve konuştukları dili kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi, düzeltilmesi ve ilişki kurabilmelerini sağlamak amaçlanır. Uğraşı terapisi ise otizmli çocukların öz bakım becerilerini geliştirmek, denge ve koordinasyon, el ve göz koordinasyonu, kaba ve ince motor becerilerini geliştirmek için uygulanır.

EĞİTİMSEL YÖNTEMLER

Davranışçı Yöntem (Uygulamalı Davranış Analizi) 

Gelişimsel Stratejiler  “Floortime Therapies”   (Greenspan, Wieder, 1998)

TEACCH  Programı

PECS Görsel İletişim Sistemi

Sosyal Öyküler

Hanen Metodu

Duyu Bütünlemesi Terapisi

Montessori, Portage  Eğitim Programları

Otizm ile İlgili Biyolojik ve Tamamlayıcı Yöntemler

İşitsel Bütünleme

Alerji ve Otizm

Gluten-Kazein İçermeyen Beslenme

Vücutta Maya ve Mantar Tedavisi

Vitamin Tedavisi

Sekretin

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Dışavurumcu Sanat Tedavileri

Dans ve Hareket Terapisi

Müzik Terapisi

Sanat Terapisi

Drama Hareket Terapisi

Alternatif Tedavi Yöntemleri

Aromaterapi

Refleksoloji

Hipoterapi

Yunuslarla Terapi

Bilgisayar Programları

Karaniosakral Terap

Hidroterapi

Homeopati

 

 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği