Çalışma Grupları PDF Yazdır e-Posta

Derneğin kuruluş amacı ve amacını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalar, Yönetim Kurulunca dernek tüzüğünde belirlenen ölçütlere göre oluşturulacak çalışma gruplarınca yerine getirilir.

Çeşitli konularda oluşturulmuş olan çalışma grupları sayesinde, üyelerin Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmaları, bilgi birikimleri, görüş ve önerileriyle Dernek çalışmalarına yön vermeleri sağlanmaktadır.

Toplumsal olaylara duyarlı, Dernek çalışmalarına katkı koymak isteyen üyelerimizi Çalışma Gruplarımızda görmeyi arzuladığımızı yinelemek istiyoruz. Ayrıca tüm üyelerimizi ilgi duydukları, çalışmalarına katkı koymak istedikleri diğer konulara ilişkin çalışma grupları önermeye ve oluşturmaya davet ediyoruz.

Çalışma grupları aşağıda sıralanmıştır. Üyelerden gelen öneriler değerlendirilerek yeni çalışma grupları oluşturulabilir.

Etkinlik     (Sosyal ve Kültürel faaliyet)

Basın        (Basın ve Halkla ilişkiler)

Hukuk

Sağlık

Proje

Gönüllü

Eğitim

Aile

ETKİNLİK:

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER BİRİMİ

Derneğin sosyal, kültürel ve gelir arttırıcı etkinliklerinin yapıldığı birimidir.

Sosyal Faaliyetler sorumlusu

Derneğin sosyal faaliyetlerini, dernek üyelerine ve toplumun çeşitli kesimlerine yönelik ihtiyaç duyulan yardım ve bilgilendirme faaliyetlerini Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Kültürel Faaliyetler Sorumlusu

Derneğin kültürel eğitim ve sportif etkinliklerini düzenler, çeşitli kurumlarca yapılan etkinliklere katılımı sağlamak için gerekli girişimlerde bulunur. Çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Gelirleri Arttırıcı Faaliyetler Sorumlusu

Diğer birimlerle ortak çalışır sağlanacak etkinliklerin derneğe gelir sağlayıcı izleklerini (prosedürleri) organize eder. Çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

BASIN:

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ

Bir Basın sözcüsü ve bir Halkla İlişkiler sorumlusu görev yapar.

Basın Sözcüsü

Derneğin çalışma ve etkinliklerinin duyurulması, basın yayın organları ile olan ilişkilerini düzenleyip yürütmekle görevlidir.

Yönetim Kurulu ve uygulamaları paralelinde basın toplantılarının düzenlenmesi, basın duyurularının hazırlanması v.b faaliyetlerde bulunur. Çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Halkla İlişkiler, kamuoyu oluşturma ve derneğin üye kurum ve kuruluş bağlantılarını sağlamakla görevlidir.

Dernek adına, Yönetim Kurulu kararları uyarınca etkinlik düzenleme araştırmalarını yapar. Çalışmalarında Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

HUKUK:

Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Yeni yasa, yönetmelik, tüzük hazırlıklarına ihtiyaç duyulan eksikliklere katkıda bulunacak rapor hazırlamak, görüş oluşturmak ve bunları ilgili yerlere iletmeyi sağlamaktır. Çalışmalarında Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

SAĞLIK:

Otizmle ilgili yapılan yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel çalışmaları takip eder, bilimselliği kanıtlanmış yöntemleri ve yine otizmle ilgili çıkan makalelerin yönetim kuruluna ulaştırılmasını sağlar.

Otistik bireylerin sağlık kuruluşlarında yaşadıkları sorunların çözümü için öneriler sunar.

Otistik birey ailelerini bilgilendirmek için yapılacak tıp alanındaki sunum, toplantı, konferans,  vb. gibi etkinlikler de diğer çalışma gruplarına destek olur.  Çalışmalarında Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

PROJE:

Derneğin amaçları doğrultusunda, çeşitli kurumların fonlarının desteğini alabilecek, belirli kapsamı, süresi hedefleri, ekibi, bütçesi ve eylem planı olan, projelerin oluşturulmak, ilgili makamlarla görüşmek, bu makamlara projeleri sunmak ve projenin kabul edilip hayata geçmesi halinde, uygulayacak teknik ekibe yönetici danışmanlık etmektir.

Projeler gerçekleştirilme önceliği olarak ve kısa, orta, uzun vadeli olarak planlanır.

GÖNÜLLÜ EĞİTİM DAYANIŞMA PROJESİ(Kısa vade)

Üniversitelerin ilgili fakülteleri ile işbirliği sağlanarak, fakültelerin öğrencilerine staj, otistik çocukların eğitimine katkı sağlanarak karşılıklı kazanım sağlanması hedeflenir.

İLKÖĞRETİM SONRASI VE YETİŞKİN OTİSTİĞE MESLEK EDİNDİRME PROJESİ(Orta vade)

Uygulama okulları ve İş atölyeleri oluşturarak İlköğretim sonrası eğitimlerinin devamı ile üretime katılmaları için yetişkinlerin bireysel özelliklerine ve potansiyellerine göre meslek edinmelerini hedefler.

SOSYAL TESİS VE YAŞAM MERKEZİ OLUŞTURMA PROJESİ(Uzun vade)

Otizmli çocuk ve yetişkin bireylerin gelecekte ve bugün ailelerinden bağımsız güvenle yaşamlarını sürdürebilmelerini, ayni zamanda üretim ve sosyal uyum anlamında toplumla bağdaşabilecekleri bir sosyal tesisler ile yaşam merkezinden oluşan bir yerleşke hedefler.

Çalışmalarında Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

GÖNÜLLÜ:

Derneğe katkıda bulunmak isteyen gönüllüler ve yeni üyelerle ilgilenerek, ilgi alanlarına göre çalışmalara yönlendirir. Kendi oluşturduğu, dernekte deneyimli üyelerden oluşan "rehber"leriyle gönüllülerin ve yeni üyelerin dernek içinde gelişimine yardımcı olur.

Çalışmalarında Yönetim kuruluna karşı sorumludur.

EĞİTİM:

Otizm teşhisi konulmasından itibaren her yaştaki eğitim olanaklarından otistik bireyin yararlanması için ailelere rehberlik yapar. 
Sahip oldukları eğitim hakları konusunda bilgilendirme yapar, karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri ile başvuru yöntemleri ve dilekçe hususunda destek verir. Gerektiğinde hukuk çalışma grubu ile ortak hareket eder.
Otizmli bireylerin daha iyi eğitim imkânlarına sahip olmaları için yetkili makamlara sunulmak üzere rapor hazırlar.
  

Çalışmalarında yönetim kuruluna karşı sorumludur.

AİLE:

Otizm konusunda ve otistik çocuk sahibi ailelerin yaşadığı sorunlar için panel, söyleşi, dinleti, kurs düzenlemek. Dernek üyelerinin farklı alanlarda gelişimine ve dayanışmasına katkıda bulunmaktır.
Ailelere davranış kontrolü ve beceri öğretimi kazandırmaya yönelik çalışmalar, ailenin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için yönlendirmeler ile çocuğuna yeni otizm teşhisi konmuş ailelerin kabullenme sürelerine destek olmakla izleyeceği yol konusunda rehberlik yapar.
Diğer otistik çocuk ailelerin bir araya gelmelerini duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını ve bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlar.

Çalışmalarında yönetim kuruluna karşı sorumludur.

 

www.anobder.org.tr
Anobder - Ankara Otistik Bireyler Derneği